"Succesul, in mare parte, sta in vointa de a invinge; sa ne straduim deci sa staruim."

Servicii

In conformitate cu Art. 7 din Legea 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:
a. punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b. notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
c. comunicarea actelor de procedura;
d. recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
e. aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
f. constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila;
g. intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
h. intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
i. orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.